Domov Podujatia POĎAKOVANIE RADE RODIČOV

POĎAKOVANIE RADE RODIČOV

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

Čítanie v anglickom jazyku

„Čítanie je pre myseľ tým, čím cvičenie pre telo.“ Joseph Addison.

Čítanie nám otvára obzory poznania, rozvíja fantáziu, učí kriticky myslieť, cibrí náš intelekt aj vkus. Z jazykového hľadiska rozširuje našu slovnú zásobu, zlepšuje pravopis, pomáha chápať gramatiku aj stavbu viet, učí nás lepšie sa vyjadrovať ústne aj písomne.

Čítanie v anglickom jazyku je rovnako prínosné ako z hľadiska rozvoja osobnosti, tak aj z hľadiska ovládania jazyka. V našej škole sme pred dvoma rokmi odštartovali program extenzívneho čítania – čítania kníh a časopisov pre radosť, kde žiaci v rámci vyučovacích hodín čítajú literatúru fikcie aj faktu v anglickom jazyku.

K tomu sú nám veľkou pomocou úrovňové čítanky – skrátené a zjednodušené verzie románov, cestopisov, životopisov, či divadelných hier. Žiaci v nich majú možnosť čítať texty na svojej vlastnej úrovni ovládania anglického jazyka a mať radosť nielen z prečítaného, ale aj z často šokujúceho zistenia: „Ja som prečítal knihu v angličtine!“

Okrem toho, široká škála časopisov ponúka vždy aktuálne témy. Tak ako čítanky, sú rozdelené podľa čitateľskej úrovne. Počnúc Hello Kids pre deti, ktoré sa zoznamujú s prvými slovíčkami, cez RR, Gate, až po Bridge, ktorý je síce určený na prípravu k maturite, ale má už svojich pravidelných čitateľov aj medzi našimi žiakmi.

Rada Rodičov pri ZŠ, Juh 1054 nám v minulom aj v tomto školskom roku ochotne prispela na nákup čítaniek aj časopisov, za čo sa našim rodičom chceme touto formou srdečne a úprimne poďakovať. Na základe dvojročných skúseností môžeme s istotou povedať, že finančné prostriedky boli použité na dobrú vec. Žiaci čítajú radi, dozvedajú sa mnoho nového, zlepšujú sa v angličtine a budujú svoje (žiaľ, často slabé) čitateľské návyky.

Ďakujeme!

Predmetová komisia cudzích jazykov      

Share