Domov Podujatia

Podujatia

Biologická olympiáda

Obvodové kolo

 V 50. ročníku biologickej olympiády v obvodovom kole získala Ivana Jakubová (IX.B) I. miesto v projektovej časti, v ktorej prezentovala výsledky pozorovania životných prejavov bocianov v lokalite Čaklov

Čítať celý článok...

 

Vianoce so škôlkármi

Krásne Vianoce!

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, štastím žiaria deti. Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech Ti len radosť prináša, to je naším prianím ...

V predvianočnom období je už tradíciou, že k nám zavítajú deti materských škôl.

 

Čítať celý článok...

 

Vianočná akadémia

DARUJ A BUDEŠ OBDAROVANÝ
Vianočná akadémia žiako je peknou tradíciou rozlúčky so starým kalendárnym rokom. Z javiska vranovského domu kultúry ponúkne každoročne divákovi príjemné pozastavenie sa v predvianočnom zhone.Tento rok bol motívom takmer dvojhodinového predstavenia dar ako symbol lásky, tolerancie a pochopenia. Mašľami ozdobené darčeky rámcovali obrazne i doslova paletu tanečných, recitačných, dramatických a speváckych výstupov detí od tých najmenších až po ôsmakov či deviatakov.

 

Čítať celý článok...

 

Deň školských knižníc

Dňa 26.októbra 2009 na našej škole sme mali podujatie pod názvom Deň školských knižníc. Čítalo sa, rozprávalo sa a nechýbala ani návšteva z MŠ. Zorganizovali sme množstvo aktivít, ako napr. beseda s miestnym novinárom p. Kubom, práca s internetovou knižnicou, navštívili nás deti z MŠ, ktoré pri dramatizácii rozprávky.

 

Čítať celý článok...

 

Deň zdravej výživy

Dňa 16.októbra 2009 sa na našej škole z príležitosti Svetového dňa zdravej výživy uskutočnili dve minisúťaže. Prvá bola v počte prinesenej zeleniny a ovocia ako zdroj vitamínov a teda nášho zdravia. Druhou bol farebný deň- farba zelená. A víťazi?

V počte prinesenej zeleniny a ovocia zvíťazili žiaci VIII.C.

Čítať celý článok...

 

Olympiáda zo Sj a l

Začiatok školského roka sa začal a sú tu prvé olympiády, do ktorých sa zapájajú aj naši žiaci. Dňa 8.októbra 2009 prebiehalo školské kolo olympiády v Slovenskom jazyku a literatúry aj na našej škole.

 

Čítať celý článok...

 

Prváčikovia u primátora

Na pôde mestského úradu v obradnej sieni dňa 7. októbra 2009 privítal primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo 38 našich prváčikov a ostatných prváčikov zo ZŠ nášho mesta. Tento deň začali prváčikovia slávnostne a to vstupom do obradnej siene vo Vranove. Po slávnostnom príhovore pristúpili deti prvých ročníkov možno k prvému kontaktu s primátorom a to podaním ruky a odovzdaním spomienkového darčeka.

Čítať celý článok...

 

Začiatok šk.roka 2009/10

 

... Už odleteli prázdniny
na krídlach lastovičiek
a zo zmĺknutej doliny
červeno žiari jediný
len šípok plný kríček...


... 2.septembra 2009 sa otvorili brány našej školy pre všetkých žiakov. Páni riaditeľka vo svojom príhovore privítala všetkých žiakov a rodičov a predstavila nových učiteľov.

 

Čítať celý článok...