Domov Podujatia

Podujatia

Olympiáda zo Sj a l

Začiatok školského roka sa začal a sú tu prvé olympiády, do ktorých sa zapájajú aj naši žiaci. Dňa 8.októbra 2009 prebiehalo školské kolo olympiády v Slovenskom jazyku a literatúry aj na našej škole.

 

Čítať celý článok...

 

Prváčikovia u primátora

Na pôde mestského úradu v obradnej sieni dňa 7. októbra 2009 privítal primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo 38 našich prváčikov a ostatných prváčikov zo ZŠ nášho mesta. Tento deň začali prváčikovia slávnostne a to vstupom do obradnej siene vo Vranove. Po slávnostnom príhovore pristúpili deti prvých ročníkov možno k prvému kontaktu s primátorom a to podaním ruky a odovzdaním spomienkového darčeka.

Čítať celý článok...

 

Začiatok šk.roka 2009/10

 

... Už odleteli prázdniny
na krídlach lastovičiek
a zo zmĺknutej doliny
červeno žiari jediný
len šípok plný kríček...


... 2.septembra 2009 sa otvorili brány našej školy pre všetkých žiakov. Páni riaditeľka vo svojom príhovore privítala všetkých žiakov a rodičov a predstavila nových učiteľov.

 

Čítať celý článok...