Domov SuperTrieda

Supertrieda

JUH V BRATISLAVE ÚSPEŠNÝ

Už ôsmy ročník súťaže hudobno-dramatickej tvorivosti tried Supertrieda našiel uplynulý týždeň v Bratislave svojich víťazov. Pravidelnými účastníkmi tohto európsky najúspešnejšieho projektu žiackej kreativity sa stali žiaci ZŠ Juh

Čítať celý článok...

 

4. B

Súťaž Supertrieda je na scéne súťaží vyhlasovaných MŠ SR už šiesty rok. Ponúka učiteľom základných i stredných škôl využiť zážitkové vyučovanie, formuje detskú osobnosťtvorivou prácou a rozvíjaním osobnosti, je prevenciou voči šikanovaniu, vylepšuje a upevňuje vzťahy v triede, pretože všetky deti spoločne bojujú a prežívajú úspech pri vytváraní vlastnej prezentácie.

Čítať celý článok...

 

2009/10

DVE SUPERTRIEDY OPÄŤ SKVELÉ

Vo štvrtok 27. mája 2010 sa v bratislavskom Parku kultúry a oddychu konalo celoslovenské finále súťaže detskej tvorivosti Supertrieda. Spomínanej súťaže sa už štvrtý rok zúčastňuje ZŠ Juh a až trikrát sa jej “tímy” - triedy dostali do finále a umiestnili sa na popredných miestach. Aj tento rok po víťazstve v krajskom kole reprezentovali triedy III.B a VI. B školu, mesto i kraj na celoslovenskej scéne. Žiaci pripravili pod vedením svojich pedagógov dva veľmi zaujímavé a pútavé pätnásťminútové hudobno-dramatické dielka na tému jeden za všetkých - všetci za jedného

Čítať celý článok...

 
Projekt SuperTrieda :

Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

Čítať celý článok...

 

Pokyny na šk. rok 2009/10

TÉMA : Jeden za všetkých – všetci za jedného !

(Téma vyjadruje súdržnosť žiakov v triede, hľadanie toho, čo ich spája a toleranciu k inakosti – t.j. k zdravotne postihnutým, k spolužiakom inej farby pleti, inej národnosti, iného sociálneho zázemia. Spoznávanie týchto iných podmienok života brať ako výzvu, nie hendikep. )

Rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vyhláseným Európskou komisiou.

 

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...