Domov ERASMUS+

Erasmus+

Anketa

Anketa ERASMUS+

Erasmus+ ..... Evaluácia projektu za 1.rok

.....

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 08:05)

Čítať celý článok...

 

Medzinárodné vzdelávacie aktivity - pobyt vo Vranove

BUĎ FIT S DŽUDOM A VOLEJBALOM

Česko-slovenský projekt Erazmus+ pokračoval v dňoch 15. – 20. mája 2016 projektovou návštevou českých partnerov z Bystřice nad Pernštejnem v našej škole a v našom meste. V pondelok ráno sme mohli privítať 25 žiakov a  3 učiteľov a vo veľkej telocvični formou videoprojekcie i krátkej dramatizácie nám priblížili život svojej školy a tiež svoj aktívny tím. 

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 09:21)

Čítať celý článok...

 

Týždenný plán práce

 Harmonogram - od nedele 15.5.2016 - do piatku 20.5.2016

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 09:07)

Čítať celý článok...

 

TELEmost

Videokonferencia partnerských škôl

k projektovým témam - uskutočnila sa videokonferencia k projektovému dňu Zdravý životný štýl, ktorej sa zúčastnili zástupcovia žiakov jednotlivých tried, žiacky realizačný tím a pedagogický realizačný tím. Cieľom konferencie bolo priblížiť spôsob realizácie  projektového dňa  na oboch školách. Zhodnotili výstupy - výsledky - postery a zrealizovanú výstavu žiackych výstupov. Jednotliví zástupcovia tried informovali o priebehu konferencie triednych učiteľov a spolužiakov. Podobné videokonferencie sa plánujeme zrealizovať  počas každého roku partnerstva. 

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 09:34)

Čítať celý článok...

 

Projektový deň

26.február 2016

Projektový deň   - počas prvého roka partnerstva sme uskutočnili projektový deň zameraný na Zdravý životný štýl.  

prezentácia z tohto dňa ............................. 

Posledná úprava (Štvrtok, 02 Marec 2017 19:59)

Čítať celý článok...

 

Leták

Leták priateľstva

Leták partnerstva vytvorený na informáciu a propagáciu projektu pre širokú verejnosť, ktorý obsahuje fotografie oboch škôl, logo projektu, logo Erasmus+, stručné informácie o hlavnej myšlienke a cieľoch projektu, predpokladaných výstupoch. Jedná sa o spoločné výstupy oboch škôl. Informačný materiál je uvedený v národnom jazyku oboch škôl. Tento propagačný  materiál sme dali vytlačiť a tak sme ho využívali  pri diseminačných  akciách projektu.

celý leták si môžete prezrieť  tu........

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 08:21)

 

Anketa

Ako trávim voľný čas

"Môj obľúbený šport a trávenie voľného času" - žiaci oboch partnerských realizačných tímov zostavili spoločne anketu formou elektronického dotazníka a získané informácie zaslali partnerskej škole. Vyhodnotenie ankety bolo  využité v diskusii  žiakov i pedagógov oboch škôl  nad možnosťami ako vhodne motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu a aktívnemu tráveniu voľného času. Anketa bola vykonaná začiatkom projektu. Na  konci projektového obdobia plánujeme anketu zopakovať, bude slúžiť ako podklad  na vyhodnotenie v posune postojov žiakov.

Posledná úprava (Utorok, 25 September 2018 08:51)

Čítať celý článok...

 

Vranov nad Topľou

Medzinárodné projektové stretnutie 

Koordinačné stretnutie pedagógov začiatkom prvého roka partnerstva realizovali Mgr. Martin Horák - riaditeľ školy a Mgr . Věra Slámová - koordinátorka projektu spolu s vedením školy a tí, ktorí na projekte pracujú.

Posledná úprava (Streda, 10 Február 2016 12:19)

Čítať celý článok...

 

Projektové stretnutie v Bystřici nad Pernštejnem

 "Buď fit"

Projektové stretnutie v Bystřici nad Pernštejnem v Českej  republike. Dátum : 8.11. -  13.11.2015. V rámci medzinárodného projektu Erasmus +, K2, “ Buď fit“ sa 25 žiakov a 3 pedagógovia našej školy  zúčastnili projektového stretnutia v Bystřici nad Pernštejnem . Tento projekt je už v poradí ďalším so ZŠ Nádražní 615 . 

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 09:30)

Čítať celý článok...

 

eTwinning

eTwinning je bezpečný a bezplatný portál pre projektovú spoluprácu a komunikáciu učiteľov v Európe. Aktivita je iniciovaná Európskou komisiou a ministerstvami školstva európskych krajín, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu škôl na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií (ICT).

Náš projekt môžete sledovať na portáli tu.

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 19:55)

 

Prezentačné video školy