Domov Faktúry
Číslo faktúry Predmet Suma Dátum úhrady Spôsob úhrady Súbor
január- december 2012
faktúry I.- XII 2012
0,00 €
31.12.2012
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2013
faktúry I.- XII 2013
0,00 €
31.12.2013
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2014
faktúry I.- XII 2014
0,00 €
30.12.2014
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2015
faktúry 2015
0,00 €
30.12.2015
prevodom
Zobrazit dokument
január -december 2015
PC -faktúry 2015
0,00 €
11.01.2016
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2016
PC faktúry I.- XII 2016
0,00 €
30.08.2016
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2016
faktúry I.- XII 2016
0,00 €
30.12.2016
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2017
faktúry i. - XII. 2017
0,00 €
31.12.2017
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2018
Faktúry I.- XII.2018
0,00 €
31.12.2018
prevodom
Zobrazit dokument
január - december 2019
Faktúry 2019
0,00 €
30.07.2019
prevodom
Zobrazit dokument