Domov Faktúry Objednávky
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia obj. Identifikácia zmluvy a popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ Súbor
január - december 2012
31.12.2012
január - december 2012
objednávky
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - september 2013
28.11.2013
január - september 2013
objednávky I.- XII.2013
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2014
30.12.2014
január - december 2014
objednávky I.- XII.2014
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2015
30.12.2015
január - december 2015
objednávky 2015
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
12/2015
11.01.2016
december 2015
PC objednávky
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2016
31.08.2016
január - december 2016
PC-objednávky I.- XII 2016
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2016
31.12.2016
január - december 2016
objednávky I.- XII 2016
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2017
31.12.2017
január - december 2017
objednávky I. - XII. 2017
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2018
30.11.2018
január - december 2018
objednávky I.-XII.2018
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument
január - december 2019
31.05.2019
január - december 2019
Objednávky 2019
0,00 €
aaa
Zobrazit dokument