Krúžková činnosť

NÁZOV
Angličtina hrou
Biológia pod lupou
Cvičenia z matematiky 1
Cvičenia z matematiky 2
Čo už viem
Džudo
Džudo – mini žiaci
Džudo – mladší žiaci
Džudo – prípravka
Džudo – starší žiaci
Fit klub
Florbal 1
Florbal 2
Hravá informatika
Indikátor
Katalyzátor
Loptové hry
Ľudový tanec
Matematika inak
Pestovateľský
Pohybové hry
Stolný tenis – mladší žiaci
Stolný tenis – starší žiaci
Strojopis
Športový
Talentárium
Tvorivé dielne
Volejbal – mladší žiaci
Volejbal – prípravka
Volejbal – staršie žiačky
Volejbalový
Vševedko
Zábavná škola