Riaditeľské voľno

Dňa 21.11.2018 bude vedením školy udelené žiakom II. stupňa riaditeľské voľno. Žiaci I.stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu a v prevádzke bude Školský klub detí a školská jedáleň.

Popoludní sa deti školského klubu zúčastnia filmového predstavenia v kine “Mladosť”. Vstupné 2 €.