Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ Juh 1054, udeľuje dňa 27. 5. 2022 (piatok) žiakom 2. stupňa riaditeľské voľno.