🇧​​🇮​​🇪​​🇱​​🇦​ ​🇵​​🇦​​🇸​​🇹​​🇪​​🇱​​🇰​​🇦​

V piatok 22. septembra 2023 sa žiaci a zamestnanci našej školy zapojili do akcie Biela pastelka. Je to verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.
Všetkým, ktorí sa rozhodli dobrovoľne prispieť akoukoľvek sumou, zo srdiečka ďakujeme. ❤️