🇪🇺 ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA JUHU 🇪🇺

Prijať, či neprijať, schváliť, či neschváliť. Otázky, ktoré riešili naši žiaci počas simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu, ktorý sa nekonal v Štrasburgu, ale dňa 27.10.2023 na pôde našej školy.
Zo žiakov našej školy sa na 4 hodiny stali europoslanci, a to vďaka zážitkovému vyučovaniu, ktoré nám sprostredkovalo občianske združenie EDUmacy v zastúpení Martin Demčák, Dušan Lukaj a Samuel Kuťka.
Naši žiaci naplno pocítili, čo znamená skutočná veľká politika. Vytvárali koaličné dohody, dohadovali si podmienky svojej spolupráce, vyjednávali o jednotlivých bodoch programu. Cieľom tejto simulácie bolo kriticky sa zamyslieť nad aktuálnymi témami v spoločnosti, vytvoriť si svoj vlastný názor a prezentovať ho, a to nech bol akýkoľvek. Stanovený cieľ sme splnili.