Dodatočný zápis detí do úvodného ročníka 👍

Vážení rodičia!
Základná škola Juh 1054 ponúka dodatočný zápis detí do úvodného ročníka. Úvodný ročník je určený pre žiakov s ľahkou poruchou komunikačných zručností.
Výhody úvodného ročníka:
✅ V triede je maximálne 10 detí
✅ Logopedická odborná starostlivosť každý deň
✅ Výučba 4 hodiny denne
✅ Individuálny prístup
✅ Príprava na 1. ročník-prípravné cviky, motorické zručností
✅ Základy matematiky
✅ Žiaci v týchto oblastiach prichádzajú intenzívnejšie pripravení do 1. ročníka
✅ Je to všestranná pomoc pri príprave na nástup do 1. ročníka
✅ Školský klub detí
✅ Krúžková činnosť
Vzdelávanie sa v úvodnom ročníku je veľká pomoc pri príprave dieťaťa nielen pre samotné dieťa, ale aj pre rodiča. Vieme, že v našom meste je problém s logopedickou starostlivosťou. My Vám pomôžeme. Na západnom Slovensku beží úvodný ročník už druhý rok a je veľmi žiadaný.
Pri zápise musí rodič priniesť potvrdenie z CPP, ktoré odporučí dieťa do úvodného ročníka. Je na Vás milí rodičia, či uľahčíte život Vášmu dieťaťu.