Domov

Aj keď sa brány tejto školy otvorili v roku 1975, jej predchodkyňa tu stála už v roku 1930. Základná škola s adresou Juh 1054 mala počas svojej existencie rôzne špecializácie. Najprv to boli matematické triedy, neskôr rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V súčasnosti je škola zameraná nielen na cudzie jazyky od 1. ročníka, ale aj na šport. Predurčuje ju na to aj jej vybavenie. Žiaci môžu využívať dve telocvične, posilňovňu, vonkajšiu posilňovňu, pretlakovú športovú halu, halu na džudo a v zime klzisko. Cieľom školy je, aby každý žiak mohol zažiť pocit úspechu. Či už športového, alebo toho v školskej lavici. Skvelý kolektív učiteľov sa stará o to, aby učenie nebolo len o memorovaní a opakovaní. Preto ho dopĺňa tematické a zážitkové vyučovanie a organizujú sa aj monotematické dni, ktoré robia z učenia skutočné dobrodružstvo. Navyše, už na prvom stupni sa vybrané triedy vzdelávajú pomocou metódy CLIL, ktorá pomáha žiakom učiť sa cudzí jazyk prirodzene. Škola je IT partnerom v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Ďalšou metódou, ktorú škola využíva ako prvá v okrese, je špeciálna výučba informatiky. Tá prebieha pomocou novej technológie SINO. Aj napriek športovému zameraniu je škola veľmi silná v literárnych a jazykových súťažiach ako Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Najkrajší list, Prečo mám rád Slovensko, Komiksiáda, Môj slovník z reality, Jazyková reťaz či Shakespeare Competition. V športových súťažiacich obsadzujú žiaci skvelé miesta v stolnom tenise, džude, minicool volejbale, florbale aj hádzanej. Jeden zo žiakov bol nominovaný na letný Európsky olympijský festival mládeže v Baku. Absolútne najúspešnejšia je škola v projekte malých javiskových foriem Supertrieda, kde už desať rokov žiaci školy obsadzujú popredné miesta v celoslovenskom kole a boli aj absolútnymi víťazmi tohto projektu.