Voľby do Rady školy za rodičov

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložené, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje riaditeľka Základnej školy, JUH 1054 vo Vranove nad Topľou voľby do Rady školy v jednotlivých kategóriách:

  • Voľba zástupcov do RŠ za pedagogických zamestnancov
  • Voľba zástupcov do RŠ za nepedagogických zamestnancov
  • Voľba do RŠ za rodičov

Termín volieb do RŠ bude 1. októbra 2020 a to nasledovne:

  • Za pedagogických zamestnancov v zborovni školy od 11,00-12,00 hod.
  • Za nepedagogických zamestnancov v zborovni školy od 12,00 hod. – 13,00 hod.
  • Za rodičov v priestoroch zimného štadióna na školskom dvore ZŠ Juh o 7,00-8,00 a 15,00-17,00.

V prípade, že sa voľby za rodičov nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov voľby sa zopakujú dňa 5. 10.2020 v rovnakých priestoroch ( areál klziska)

Návrhy zástupcov do RŠ za jednotlivé kategórie je možné doručiť do 29.9. do 15,00 hod. na sekretariát školy.

 

 

Písomný návrh kandidátov na členov Rady školy za rodičov žiakov školy

 

 

Volebný poriadok pre voľby do rady školy