Zápis je tu!

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som pootvorila okienko do života Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou a predstavila dušu a srdce zariadenia, ktoré sa stará o všestranný rozvoj žiakov.

V tomto roku škola začala už 45. rok fungovania a vzdelávania detí na území mesta Vranov nad Topľou. Aj napriek tomu, že patrí medzi najstaršie mestské školy, svojím srdcom, plánmi a pulzom každodenného pestrého života je i bude stále mladá. Meradlom nášho úspechu nie sú umiestnenia v rôznych anketách, ale úspešnosť žiakov v bežnom živote. Prioritou našej práce je dosiahnuť, aby sa žiaci v škole cítili príjemne, zažívali radosť a úspech zo svojich výsledkov. Vieme, že naši absolventi sa nemusia v budúcnosti hanbiť za úroveň svojich vedomostí a morálne vlastnosti, ako sú čestnosť, pracovitosť, úcta k starším – tie sa im snažíme počas štúdia vštepovať. Každé dieťa je pre nás darom a výzvou. Učitelia školy pristupujú k vzdelávaniu tvorivo, zodpovedne.

Pekné podnetné prostredie, srdečná atmosféra, profesionalita a kreativita sú atribúty, ktoré ponúkame našim žiakom a ich rodičom. Učíme rozumom, učíme srdcom a učíme pre život. Srdce a rozum je základom bytia a života. A život má byť úžasný. A také je aj učenie u nás.

Tešíme sa na každého nového žiaka. Iskričky poznania v očkách školákov sú pre nás učiteľov tou najväčšou odmenou.

Elektronická prihláška