Aktuálne informácie k zápisu!

Vážení rodičia,

nastáva čas zápisu žiakov do 1. a 5. ročníka, ktorý bude prebiehať od 1. 4. – 30. 4. 2021. Na ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou sme v tejto náročnej dobe pripravili oficiálny zápis od 6. 4. – 8. 4. 2021. Vzhľadom k tomu, že  nám epidemiologická situácia neumožňuje inak, zápis bude prebiehať elektronicky nasledovne:

  • Na stránke školy nájdete link na elektronickú prihlášku dieťaťa do ZŠ. Prihláška sa nachádza aj s inými dokumentami na hornej lište pod hlavičkou zápis.
  • Škola Vám následne potvrdí prijatie a evidovanie prihlášky dieťaťa.
  • Na základe elektronického prihlasovacieho (rezervačného) systému si rodič môže vybrať termín (počas pracovných dní od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v čase 8:00-16:00), kedy príde podpísať prihlášku žiaka.

 

Rezervačný systém

  • Ak rodič nemôže vyplniť prihlášku elektronicky, je možné prísť do školy osobne a za dodržania bezpečnostných opatrení ( respirátor, negatívny test k nahliadnutiu, vlastné pero) podať prihlášku priamo v škole od 6. 4. – 8. 4. 2021 bez prítomnosti dieťaťa.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na nových prváčikov aj piatakov.

Elektronická prihláška