Krúžková činnosť

KRÚŽKY 2022 / 2023

Anglická čitáreň

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Alexandra PALENČÍKOVÁ

CVČ: Džudo

Mladší žiaci

 

 

 

Učiteľ:Ing. Mária KRIŠANDOVÁ

CVČ: Džudo

Starší žiaci

 

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Zuzana KRIŠANDOVÁ

CVČ: Mladší žiaci

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Vladimír JENČKO

CVČ: Mladší žiaci

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Ivana ONDO-EŠTOKOVÁ

CVČ: Mladšie žiačky

 

 

 

Učiteľ: Ján LADZIANSKY

CVČ: Prípravka

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Alena SOTÁKOVÁ

CVČ: Prípravka

 

 

 

Učiteľ: Bc. Vladimír ZIMNÝ

CVČ: Staršie žiačky

 

 

 

Učiteľ: Bc. Vladimír ZIMNÝ

Cvičenia z matematiky

 

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Beáta KOĽBÍKOVÁ

Cvičenia z matematiky I.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Iveta FILIČKOVÁ

Čo už viem

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Dana GUMANOVÁ

Divadielko v angličtine pre prvákov

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana HARČÁROVÁ

Envirokrúžok

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mariana PETÍKOVÁ

Florbal

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Radoslav URIGA

Futbal

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Juraj KERESTEŠ

História vo filme

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Matúš DEMETER PhD.

Chcem vedieť viac

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Katarína ZUBKOVÁ

Indikátor

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mária BABJAKOVÁ

Informatika hrou I.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jakub SABOL

Informatika hrou II.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jakub SABOL

Ja programujem I.

 

 

 

Učiteľ: RNDr. Marcela FEDOROVÁ

Ja programujem II.

 

 

 

Učiteľ: RNDr. Marcela FEDOROVÁ

Jaši dielňa

 

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Alena KRAJŇÁKOVÁ

Katalyzátor

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mária BABJAKOVÁ

Mladý programátor

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jakub SABOL

MP4

 

 

 

Učiteľ: RNDr. Marcela FEDOROVÁ

Ochranárik

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lenka KOCÁKOVÁ

Okienko do slovenčiny

 

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Danka KITKOVÁ

Pohybové hry

 

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Michal BARNA PhD.

Slovenčina na slovíčko

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Jana RADOVÁ

Škola hrou

 

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Anna KOVAĽOVÁ

Športová príprava so zameraním na džudo

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Zuzana DEMČÁKOVÁ

Talentárium

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana MUŠINKOVÁ

Tanečná a tvorivé dielne

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lucia KAMINSKÁ

Tvorivá angličtina

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana HARČÁROVÁ

Tvorivé dielne

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Iveta FILIČKOVÁ

Viem čo chcem

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Kvetoslava BRECIKOVÁ

Volejbalový krúžok

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Ľuboslav SOTÁK

Vybrané kapitoly z matematiky

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Juraj KERESTEŠ

Z každého rožka troška

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Marcela DIĽOVÁ

1. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Mária BAJEROVÁ

2. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lucia BAKAJSOVÁ

3. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana OLEJNÍKOVÁ

4. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Jana HAŇOVÁ

5. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Lenka TOMÁŠOVÁ

6. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Bc. Andrea KOVALČÍKOVÁ

7. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Júlia KULMANOVÁ

8. oddelenie

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana HARČÁROVÁ,
                         Jana ZUBEKOVÁ