Krúžková činnosť

KRÚŽKY 2019 / 2020

Anglická čitáreň

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Gabriela BOROŠOVÁ

Angličtina hrou

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Alexandra HREŠKOVÁ

Angličtina inak

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Alexandra HREŠKOVÁ

CVČ: Džudo

Mladší žiaci

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mária KRIŠANDOVÁ

CVČ: Džudo

Prípravka

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mária KRIŠANDOVÁ

CVČ: Džudo

Starší žiaci

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jozef VASILIŠIN

CVČ: Stolný tenis

Mladší žiaci

 

 

 

Učiteľ: Bc. Vladimír ZIMNÝ

CVČ: Stolný tenis

Starší žiaci

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Vladimír JENČKO

CVČ: Volejbal

Mladší žiaci

 

 

 

Učiteľ: Ján LADZIANSKY

CVČ: Volejbal

Prípravka

Učiteľ: Mgr. Alena SOTÁKOVÁ

CVČ: Volejbal

Starší žiaci

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Ľuboslav SOTÁK

Cvičenia z matematiky

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Beáta KOĽBÍKOVÁ

Čo už viem

 

 

 

Učiteľ: PaedDr. Dana GUMANOVÁ

Divadielko v angličtine

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana HARČÁROVÁ

Envirokrúžok

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mariana PETÍKOVÁ

Florbal I.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Radoslav URIGA

Florbal II.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Radoslav URIGA

Halový futbal I.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Milan FUŇÁK

Halový futbal II.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Milan FUŇÁK

História vo filme

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Matúš DEMETER PhD.

Hudobno – dramatický

krúžok

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Mária BALOGOVÁ

Chcem vedieť viac

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lucia KAMINSKÁ

Indikátor

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mária BABJAKOVÁ

IT programátor

Učiteľ: Mgr. Jakub SABOL

Katalyzátor

 

 

 

Učiteľ: Ing. Mária BABJAKOVÁ

Loptové hry

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Kvetoslava BRECIKOVÁ

Ľudový tanec

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lenka KOCÁKOVÁ

Matematické cvičenia

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Iveta FILIČKOVÁ

Mladý programátor

Učiteľ: Mgr. Jakub SABOL

Mozaika jazyka

Učiteľ: Mgr. Anna ŠUSTOVÁ

Okienko do slovenčiny

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Danka KITKOVÁ

Som ONLINE

Učiteľ: RNDr. Marcela FEDOROVÁ

Šikovníček

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Zuzana DEMČÁKOVÁ

ŠKD 1. odd.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana OLEJNÍKOVÁ

ŠKD 2. odd.

 

 

 

Učiteľ: Jana HAŇOVÁ

ŠKD 3. odd.

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lucia BAKAJSOVÁ

ŠKD 4. odd.

 

 

 

Učiteľ: Tatiana SEMANOVÁ

ŠKD 5. odd.

 

 

 

Učiteľ: Bc. Ivana ČIKOTOVÁ

ŠKD 6. odd.

 

 

 

Učiteľ: Andrea KOVALČÍKOVÁ

ŠKD 7. odd.

 

 

 

Učiteľ: Lenka TOMÁŠOVÁ

ŠKD 8. odd.

 

 

 

Učiteľ: Jana BEDNÁROVÁ

Škola hrou

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Anna KOVAĽOVÁ

Športová príprava

zameraná

na džudo

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Zuzana DEMČÁKOVÁ

Talentárium

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Jana MUŠINKOVÁ

Tvorivé dielne

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Iveta FILIČKOVÁ

Vševedko

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Alena KRAJŇÁKOVÁ

Vybrané kapitoly

z matematiky

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Juraj KERESTEŠ

Zábavná škola

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Lenka KOCÁKOVÁ

Zvedavý školák

 

 

 

Učiteľ: Mgr. Miroslava FEDOROVÁ