Elektronická prihláška pre prvý a piaty ročník

Prihláška na štúdium na našej škole

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli umiestniť svoje dieťa na našej škole. Urobíme všetko pre to, aby sa vaše dieťa počas doby štúdia u nás cítilo čo najlepšie a v plnej miere bez akýchkoľvek rušivých momentov sa mohlo venovať vzdelávaniu a rozvíjaniu osobných schopností a zručností.

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite: Vyplniť novú prihlášku