Profil verejného obstarávateľa

 • Výzva na predkladanie ponúk – učebnice a PZ

Príloha na stiahnutie – výzva

 • Výzva – Rekonštrukcia telocvične 5. 11. 2018

Výzva – zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha na stiahnutie – výzva

 • Výzva – dodávka elektrickej energie 25 – 2 – 2019

Výzva – zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom Dodávka elektrickej energie pre Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou.

Príloha na stiahnutie – výzva

Príloha na stiahnutie – návrh zmluvy

Príloha na stiahnutie – formulár ponuky

Príloha na stiahnutie – návrh ceny

Príloha na stiahnutie – zoznam odberných miest

 • Informácia o zadávaní zákazky 05. 05. 2016

Informácia o zadávaní zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha na stiahnutie

 • Informácia o zadávaní zákazky 18. 11. 2015

Príloha na stiahnutie

 • Informácia o zadávaní zákazky

Informácia o zadávaní zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha na stiahnutie

 • Výzva – Podlimitná zákazka

Podlimitná zákazka podľa  § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby s názvom „ Výmena PVC v 2 učebniach na  ZŠ, Juh 1054, Vranov nad Topľou“. 

Príloha na stiahnutie

 • Informácia o zadávaní zákazky

Informácia o zadávaní zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha na stiahnutie

 • Výzva – výmena PVC 27. 6. 2014

Podlimitná zákazka podľa  § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby s názvom „ Výmena PVC v dvoch učebniach na  ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou“.

Príloha na stiahnutie

 • Informácia o zadávaní zákazky

Informácia o zadávaní zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby /§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha na stiahnutie

 • Výzva – Čistenie odpadových potrubí – 17.6.2014

Výzva čistenia odpadových potrubí podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby s názvom „ Čistenie odpadových potrubí na  ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou“. 

Príloha na stiahnutie