VÝZVA

VÝZVA – rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti

VÝZVA

————————————————————————————————————-

VÝZVA – rekonštrukcia učebne technickej výchovy

VÝZVA

————————————————————————————————————-

VÝZVA – atletická dráha pri ZŠ Juh 9. 9. 2020

VÝZVA

————————————————————————————————————-

VÝZVA na voľbu členov rady školy/školského zariadenia na funkčné obdobie: 2020-2024

    VÝZVA

USMERNENIE