Organizácia šk. roka 2021/2022

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022