Organizácia šk. roka 2022/2023

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023