Organizácia šk. roka 2020/2021

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021