Organizácia šk. roka 2019/2020

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020