Rada školy

RŠ pri ZŠ – JUH pracovala v zložení 11 členov.

Pozostávala zo zástupcov mesta v počte 2, poslancov 2, rodičov 4, pedagogických pracovníkov 2, nepedagogických pracovníkov 1.

RŠ absolvovala pravidelné stretnutia v každom školskom roku pod vedením predsedu Radeka Zolotu.

Stretnutí sa pravidelne zúčastňovala aj pani riaditeľka ZŠ –Juh, Mgr. Zlatica Halajová.

Na stretnutiach informovala o všetkých dôležitých úlohách, ktoré sa konajú na škole, ale aj o novinkách,  ktoré škola plánuje. V tomto školskom roku končí prácu RŠ v starom zložení a nové voľby by sa mali podľa možnosti konať 2. 4. 2020. Predseda RŠ sa poďakoval starému zloženie a poprial novozvolenej rade úspešnú prácu v záujme tejto školy.