Faktúry

 • Číslo faktúry: január – december 2024
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2024
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 01. 2024
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————-

 • Číslo faktúry: január – december 2023
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2023
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2023
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————-

 • Číslo faktúry: január – december 2022
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2022
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 7. 2022
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————-

 • Číslo faktúry: január – december 2021
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2021
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2021
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————-

 • Číslo faktúry: január – december 2020
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2020
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2020
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————-

 • Číslo faktúry: január – december 2019
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2019
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2019
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–

 • Číslo faktúry: január – december 2018
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2018
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2018
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–

 • Číslo faktúry: január – december 2017
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2017
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2017
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–

——————————————————————–

 • Číslo faktúry: január – december 2015
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2015
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2015
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–

 • Číslo faktúry: január – december 2014
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2014
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2014
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–

 • Číslo faktúry: január – december 2013
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2013
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2013
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–

 • Číslo faktúry: január – december 2012
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2012
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2012
 • Spôsob úhrady: prevodom

——————————————————————–