Supertrieda 2017

Celoslovenské finále

Celoslovenské finále súťaže triednych kolektívov Supertrieda sa tento rok konalo 22. júna v Spoločenskom dome Nivy v bratislavskom Ružinove a nieslo sa v znamení tropických horúčav a veľmi náročných podmienok pre súťažiacich – deti od 7 do 18 rokov.

V štyroch kategóriách sa stretlo takmer tridsať tried, ktoré do celoštátneho kola posunula porota a ocenila tak ich zaujímavé, originálne a umelecky hodnotné 15-minútové hudobno-dramatické dielka. Po úmornom súťažnom dni a najmä precestovaní celej republiky dokázali žiaci zo ZŠ Juh 1054 vo Vranove nad Topľou, že sa drina vyplatí a  i tá najmenšia úloha v spoločnom programe znamená dôležitý aspekt v budovaní triednej spolupráce i formovaní detského charakteru. Deti z I. A príbehom s názvom Kráľovná a pisár (na motívy rozprávky D. Heviera) ukázali šantivou, no pritom do detailu hudobne i pohybovo rozpracovanou inscenáciou, ako zmeniť svet a za svoj výkon boli odmenené 4. miestom  a cenou za výborný scenár. Piataci (konkrétne trieda V. A) sprostredkovali divákom tvorivú metódu farebných klobúkov myslenia (tak si svoj program i nazvali), ktoré pomáhajú pri riešení rôznych problematických úloh a zadaní. Ich originálne vystúpenie bolo ocenené skvelým 2. miestom. V rámci celoslovenského súperenia sú obidva výkony obdivuhodné a určite sú znovu výbornou propagáciou pedagogickej práce južanských učiteľov, ale i ďalšou formou reprezentácie vranovského okresu. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za prácu nad limit žiackych i učiteľských povinností.

Keďže dvojmesačné úsilie detí a učiteľov ani ich tvrdá mimoškolská práca by nestačili na možnosť finálovej účasti vo vzdialenom hlavnom meste, veľká vďaka za poskytnutie nemalých finančných prostriedkov patrí vedeniu ZŠ Juh 1054, Rade rodičov a Občianskemu združeniu pri ZŠ Juh 1054 a veľkou pomocou (materiálnou, ale najmä obetavo ľudskou) uľahčil „južanskej výprave“ pobyt v Bratislave jeden z rodičov žiačky z I. A – Marián Bak, ktorému patrí osobitne srdečné poďakovanie a obdiv za skromnú samozrejmosť, s akou svoju pomocnú ruku podal.

-ana-