Aktuálna informácia

Na základe rozhodnutia Eduarda Hegera, dočasne povereného vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:4-A1810 zo dňa 30.03.2021 riaditeľka školy rozhodla, že: Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania od 07. 04. 2021 do 09. 04. 2021.  Odôvodnenie Čítať viac

Blahoželáme k striebru!

Čakali sme príliš dlho na to, aby sme mohli našej žiačky zablahoželať ku skvelému úspechu v olympiáde… Asi sme sa spoliehali na to, že sa čoskoro vrátime naspäť do lavíc. Teraz túto chybu naprávame… Skvelý úspech dosiahla deviatačka Daniela Dančová (IX. Čítať viac

Skvelé tretie miesto!

Aj v dobe dištančného vzdelávania žnú naši žiaci úspechy. Deviatačka Lenka Hardoňová (IX.C) získala ocenenie svojej práce v súťaži Hodžov novinový článok, keď ju porota zaradila do bronzového pásma (spolu s niektorými ďalšími súťažiacimi). Je to dôkaz nielen kvality písomného Čítať viac

VIVAT, UČITELIA!

Je nás stále menej. Sme (dnes viac ako kedykoľvek predtým) v hľadáčiku kritickej pozornosti, každodenne na muške všetkých zbraní nespokojnosti. Potrebujú nás? Nebuďme skeptickí. Museli sme prežiť éru totalitnej podriadenosti, roky hľadania novej tváre školy a vyučovania, museli sme stíhať v deravých topánkach Čítať viac

Dištančná forma výučby

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RUVZ od zajtra 24. 3. 2021 sa ruší prezenčná výučba žiakov 1. stupňa z dôvodu výskytu Covid pozitívnych zamestnancov v ŠJ. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. Nástup žiakov do školy bude dňa 7. 4. 2021. Čítať viac

Dvaja skvelí komiksáci

Máme tú česť zablahoželať dvom našim ôsmakom (VIII. C), ktorí v aktuálnom 8. ročníku nadregionálnej súťaže Komiksiáda získali ocenenia svojej literárno-výtvarnej tvorby. Šimon Doboš obsadil v kategórii nad 13 rokov 2. miesto a Júlia Iľková je držiteľkou čestného uznania. V Čítať viac