Oznam

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR pokynov MŠVVaŠ SR škola vydáva organizačné pokyny na nástup a organizáciu školského roka 2020/2021 platných po dobu 2 týždňov. Následne sa pokyny budú upravovať podľa rozhodnutia Hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. Pokyny na organizáciu Čítať viac

Vyhodnotenia

Vyhodnotenie zberu papiera Každý rok organizujeme v škole v rámci environmentálnej výchovy zber papiera. Tento rok sme vyzbierali celkovo takmer 14 tisíc kilogramov použitého papiera. Najviac papiera vyzbierala na I. stupni trieda 2. C, na II. stupni trieda 8. C. Čítať viac

Kráľovná anglických čitateľov

Aj keď nás učenie na diaľku spočiatku všetkých zaskočilo, postupne sme si našli spôsob, ako ďalej pokračovať vo vzdelávaní. Anglický jazyk sa zameral na čítanie a počúvanie s porozumením. Veľmi nás potešilo, keď vydavateľstvo Oxford University Press sprístupnilo všetkým žiakom online knižnicu. Čítať viac

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Čítať viac

Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci! Od 1. 6. 2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov tak, aby bolo zabezpečené Čítať viac

Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:   Vchod č. 1 – HLAVNÝ VCHOD Ročníky: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A Dozor pred školou: Sabol Meranie teploty: Radová, Kitková Dozor skrinky: Kocáková, Balogová Dozor Čítať viac

Nástup do školy

Vážení rodičia, na základe uznesenia vlády SR je možné spustiť prevádzku škôl v rozmedzí 1. – 5. ročník. ZŠ Juh otvorí prevádzku za nasledovných podmienok: 1. Škola prešla dezinfekciou ionizačným procesom. 2. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na Čítať viac

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 7.5.2020 sa konalo Okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.  Naši žiaci: Daniela Valčová, Sofia Kotvasová a Lukáš Dravecký boli jej úspešnými riešiteľmi . V dištančnej forme olympiády sa miesta neudeľovali. Trojici úspešných riešiteľov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v Čítať viac

Zápis do 1. ročníka pokračuje

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka bude prebiehať  naďalej elektronicky od 20. 4. do 30. 4. 2020. Elektronická prihláška je považovaná za záväznú prihlášku pre zápis do 1. ročníka a zákonný zástupca nemusí prísť osobne do školy s prihláškou, kým nebude k Čítať viac