Dopravná výchova 🚙🚲🛴

Po návrate z prázdnin v septembri sa žiaci našej školy na hodinách prvouky, prírodovedy a triednických hodinách oboznámili s pravidlami cestnej premávky a pravidlami chodcov. Zopakovali si dopravné značky, dopravné prostriedky, ako bezpečne prechádzať cez priechod pre chodcov, ako bezpečne Čítať viac

MY NEZABÚDAME!

22. september 2023 sa niesol na našej škole aj v duchu vlastenectva. Žiaci 9. ročníka sa v tento jesenný deň pozreli vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku na množstvo exponátov z 1. a 2. svetovej vojny a k tomu dostali Čítať viac

Ponuka práce

Vedenie Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou vyhlasuje konkurz na učiteľa-učiteľku predmetov hudobná výchova-anglický jazyk resp. informatika. Nástup dňa 24. 8. 2023.

DEŇ NIELEN PRE NAJLEPŠÍCH 👍👏✅

Na sklonku školského roka už býva úsmevov a radosti najviac: pódium na školskom dvore patrí oceneným žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach, ale slávnostná a radostná atmosféra patrí všetkým deťom a ich učiteľom – veď všetci pracovali podľa Čítať viac

MinecraftCup 2023 🥉

Žiaci 7.B sa zúčastnili olympiády MinecraftCup 2023. Chlapci so svojou prácou na tému Academia Istropolitana vytvorili edukačný svet a tým vybojovali 3. miesto na celoslovenskej súťaži. Damiánovi a Jurajovi srdečne gratulujeme!