Záver školského roka 2016/17

Vysvedčenie

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka. Posledné chvíle tohto slávnostného dňa strávili žiaci v triedach. Pani učiteľky rozdali vysvedčenia, na ktoré sa všetci žiaci veľmi tešili. Tejto radosti z dnešného dňa však predchádzala tvrdá práca v škole počas celého školského roka.

Každý z nás vynaložil veľké úsilie, aby nazbieral čo najviac poznatkov, zručností i vedomostí, aby bol úspešný. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2016/2017, v priebehu desiatich mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a mimoškolskej činnosti,  a vyjadríme úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi.