1. jún

MDD v ŠKD

Je to deň všetkých detí, malých či veľkých. Všetky deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. Aj tento rok čakalo na deti z ŠKD prekvapenie k Dňu detí. Pani vychovávateľky ŠKD pripravili veselé, zábavno–súťažné popoludnie.

Nechýbala súťaž na kolobežkách. Deti sa najviac tešili na skákací hrad, kde sa dosýtosti vyhrali a vyskákali. Nechýbala ani diskotéka a nové stroje na cvičenie. Deti boli odmenené sladkosťami a dobrou náladou, prežili pekný deň a my im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac. Škoda, že Deň detí je len jeden deň v roku!

– jb –