Fit posilňovňa

Oficiálne odovzdávanie

Dňa 21. júna 2018 bola odovzdaná a sprítupnená Fit posilňovňa v areáli školy a slávnostného odovzdávania sa zúčastnil generálny tajomník M. Schrenkel z Ministerstva školstva SR, ktorý okrem odovzdania Fit posilňovne odovzdal aj športové pomôcky a vybavenie pre telesnú výchovu a šport. Nedostatok pohybu je negatívnou súčasťou životného štýlu. Pohyb je pre bežný život veľmi dôležitý, a preto sme u nás osadili exteriérové fitnes stroje, ktoré budú slúžiť žiakom, rodičom i širšej verejnosti.