Vyhodnotenie celoročnej práce

Záver šk. roka 2017/2018

Každoročne na záver školského roka sú vyhodnotení a odmenení tí, ktorí sa po celý rok snažili a reprezentovali našu školu. Tí najlepší si domov odniesli aj pekné ceny…