Svetový deň vody 🌍💧🐟🏞️

22. marec patrí každoročne tematike vody ako najcennejšieho zdroja života. Aj na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami. Žiaci vytvárali plagáty, ktoré znázorňovali zásady nakladania s vodou. Deviataci absolvovali prehliadku čistiarne odpadových vôd v mestskej časti Lomnica. Mali možnosť vidieť jednotlivé procesy čistenia vody a množstvo otázok svedčalo o tom, ako ich táto téma zaujala. Vybraní žiaci za jednotlivé triedy si zmerali svoje poznatky vo vedomostnej súťaži, ktorá preverila ich vedomosti z biológie, geografie, chémie a fyziky. Bol to náučný aj zábavne strávený čas.