Zápis do 1. ročník

Milí rodičia našich budúcich prváčikov,

slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční 3. apríla 2022 o 14.00 hod. v priestoroch školy. Na zápis je potrebné so sebou doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov. Ak využijete možnosť elektronickej prihlášky, vytlačenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami ju prinesiete na zápis. Ak nemáte možnosť vytlačiť si elektronickú prihlášku, my ju vytlačíme za Vás a pripravíme na podpis.

V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vyplníte prihlášku osobne v škole. Priebežný zápis bude pokračovať od 4. 4. do 8. 4. 2022 denne do 17.00 hod. V prípade, ak rodič nestihne ani tento termín zápisu, môže dieťa zapísať každý pracovný deň do 15.30 hod. na sekretariáte školy. Zápis sa končí 31. 4. 2022.

Link:   Elektronická prihláška

Link:   Žiadosť o prijatie – písomné

Pracovný list pre predškolákov na stiahnutie: Pracovný list