Zápis do 1. ročník

Milí rodičia našich budúcich prváčikov,

zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 v čase od 8.00 hod do 15.30 hod. bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Na zápis je potrebné so sebou doniesť rodný list dieťaťa. Ak využijete možnosť elektronickej prihlášky, vytlačenú a podpísanú ju prinesiete na zápis. Ak nemáte možnosť vytlačiť si elektronickú prihlášku, my ju vytlačíme za Vás a pripravíme na podpis. V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vyplníte prihlášku osobne v škole.

Link:   Elektronická prihláška

Link:   Žiadosť o prijatie – písomné