Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

————————————–

Žiadosť mimo školského obvodu

————————————–

Protokol o zápise

————————————–

Žiadosť: odklad o jeden školský rok

————————————–

Protokol o zápise do 1. ročníka

Na stiahnutie WORD: PROTOKOL
Na stiahnutie PDF: PROTOKOL

————————————-

Dotazník k zápisu do 1. ročníka

Na stiahnutie WORD: DOTAZNÍK
Na stiahnutie PDF: DOTAZNÍK

————————————