Ruky pracujú, ústa oddychujú

Piataci – keramikárski tovariši

Žiaci 5.A a 5.B sa dnes  v rámci predmetu technika zúčastnili zážitkového vyučovania v CVČ.. Pod   odborným vedením Adriany Fišmanove j spoznávali staronový materiál , akým je modelárska hlina. Vytvárali vlastné dielka a tak sa oboznámili so základmi keramikárskej techniky .

Výrobky čaká ešte vypálenie v hrnčiarskej peci a potom budú príjemným vianočným darčekom . Vedeniu CVČ za ústretovosť  ďakujeme.

-Ing.M. Babjaková-