Obvodové kolo

 7. ročník technickej olympiády (TO)obvodové kolo – máme 2. miesto

To je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka OG v Slovenskej republike.  Na pôde SOŠD vo Vranove n.T.už tradične túto olympiádu organizuje CVČ.  Našu školu reprezentovali 2 žiaci Ján-Pavol Rákoš a Dominik Valčo v kategórii A –  8.a 9.roč. a v jeden žiak v kategórii B -7.roč.  Práve žiak 7.B triedy Samuel Pač obsadil v silnej konkurencii 2. miesto. To svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Súťaž je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Má postupový charakter. Súťažiacim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Samuelovi Pačovi k peknému umiestneniu blahoželáme.

-Ing.M.Babjaková –