Veselé zúbky

Prednáška

Dňa 30. 4. 2019 prežili žiaci 1. ročníka našej školy milú a poučnú prednášku. Hosťom tejto prednášky bola naša bývala žiačka Karin Korekáčová, ktorá prijala pozvanie a prišla sa s našimi prvákmi podeliť o svoje skúsenosti.

Cieľom prednášky bolo zaujímavou a hravou formou vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich už v ranom veku vhodnú techniku čistenia a výraznou mierou tak prispieť k vytváraniu návykov v oblasti správnej starostlivosti o zuby. Prednášku deti zažili zábavnou a hravou formou s použitím obrázkových materiálov, modelu zubov a zubnej kefky. Po ukončení prednášky boli deťom  rozdané maľovanky a prospekty s aktuálnou tematikou a vzorky detskej zubnej pasty, ktoré potešili tých šikovníkov, ktorí vedeli rýchle a správne odpovedať na otázky týkajúce sa zúbkov.

Touto cestou sa chceme poďakovať Karinke za jej ochotu prísť medzi deti a veríme, že týmto stretnutím sme prispeli k osvete dentálnej hygieny.

Mgr. A. Sotáková