Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike

7. mája 2019, v tento pekný májový deň, sa dvaja reprezentanti  našej školy zúčastnili okresného kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Je to jedna z najťažších súťaží vôbec, keďže súťažiaci musí po pätnásťminútovej príprave predstúpiť pred publikum a zaujať ho svojím rečníckym umením.

Aj hociktorý dospelý človek by si na takúto úlohu netrúfol, takže ďakujeme našim žiakom, že sa odvážne pustili ,,do boja” s rétorikou. A ako ten boj zvládli? Lukášovi Gumanovi, žiakovi IX. A triedy, uniklo 1. miesto a postup do celoslovenského kola len o povestný vlások, keď skončil na 2. mieste v 2. kategórii. V 1. kategórii zabodoval aj Kristián Mihalenko, žiak VI. C triedy, ktorý svojou reprodukciou textu obsadil 3. miesto. Obom žiakom srdečne blahoželáme k umiestneniu a  za vzornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. D. Kitková