A je vymaľované!

A je vymaľované!

Aj to by sme mohli povedať,  keď hovoríme o trojlístku dievčat z IX.A – Janke Remetovej, Zuzke Fialovej a Melánke Šviderskej.

Všetky tri totiž našu školu veľmi úspešne reprezentovali v umeleckej sfére – vo výtvarnom umení:

Melánia Šviderská – Obal na žiacku knižku – súčasť finálovej desiatky na celoslovenskom kole (jej maľba bude na obale žiackej knižky alebo zošita spoločnosti ŠEVT),

Jana Remetová – Vesmír očami detí – postup na celoslovenské kolo,

Zuzana Fialová – Biblia očami detí – 3. miesto na krajskom kole a postup na celoslovenské kolo.

Všetkým trom dievčatám k úspechom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy  a prajeme umelecké úspechy aj na tej strednej.

Mgr. Z. Demčáková