Otvorené hodiny IT Akadémie

V pondelok a utorok pred jesennými prázdninami sme sa na našej škole venovali informatike, biológii, chémii a fyzike. Žiaci prvého až piateho ročníka sa stali bádateľmi a pod vedením starších spolužiakov objavovali a spoznávali pomôcky, ktoré sme získali z projektu Čítať viac