Dopravná výchova 🚙🚲🛴

Po návrate z prázdnin v septembri sa žiaci našej školy na hodinách prvouky, prírodovedy a triednických hodinách oboznámili s pravidlami cestnej premávky a pravidlami chodcov. Zopakovali si dopravné značky, dopravné prostriedky, ako bezpečne prechádzať cez priechod pre chodcov, ako bezpečne Čítať viac

MY NEZABÚDAME!

22. september 2023 sa niesol na našej škole aj v duchu vlastenectva. Žiaci 9. ročníka sa v tento jesenný deň pozreli vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku na množstvo exponátov z 1. a 2. svetovej vojny a k tomu dostali Čítať viac

DEŇ NIELEN PRE NAJLEPŠÍCH 👍👏✅

Na sklonku školského roka už býva úsmevov a radosti najviac: pódium na školskom dvore patrí oceneným žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach, ale slávnostná a radostná atmosféra patrí všetkým deťom a ich učiteľom – veď všetci pracovali podľa Čítať viac

ZA HRANICAMI SNA 👏

Hovorí sa, že každá minca má dve strany alebo všetko zlé je na niečo dobré. Obdobie karantény a dištančného vzdelávania bolo tiež takou mincou, obdobím, ktoré bolo na jednu stranu zlé. Mnohí ľudia však obdobie izolácie vedeli múdro využiť. Kým Čítať viac

DEŇ S ANGLICKÝM LEKTOROM

Najúspešnejší žiaci našej školy si dali v pondelok 26.6.2023 „meeting“ s pánom Davidom Schofieldom, riaditeľom agentúry SIDAS, aby si ešte na záver roka, veselo i vážne podebatovali, precvičili angličtinu, rozšírili obzory. Bola to netradičná forma odmeny pre víťazov rôznych súťaží Čítať viac