Víťazné ťaženie šiestich slečien

Táto správa bude najdlhšia v histórii rekapitulácie umiestnenia žiakov ZŠ Juh na súťaži Hviezdoslavov Kubín. Kusisko miesta totiž zaberú mená a priečky dievčat, ktoré žali ocenenia. Radosť to bola ohromná. O to viac, že príprava detí bola v podmienkach dištančného vzdelávania veľmi sťažená a komplikovaná. Čítať viac

Pamätný deň – 1. máj

Po návrate žiakov druhého stupňa naša škola ožila. Svoju energiu využili žiaci aj na ručnú prácu, ktorou sa dnes prezentovali. Pri spomienke na 1. máj si žiaci pripomenuli význam a potrebu práce.    

Biblia očami detí

Aj v tomto školskom roku 2020/2021 prebiehala celoslovenská výtvarná súťaž „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“. Našu školu svojimi výtvarnými prácami reprezentovali žiačky: Dominika Dančová        3. B       3. kategória Diana Dančová             5. A       4. kategória Lenka Preničňaková      5. B       4. kategória Terézia Fedorová          Čítať viac

Rastliny má v malíčku

Srdečne blahoželáme Kataríne Bačovej, žiačke IX.A triedy, ktorá získala 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategórie E v časti Botanika. V tomto roku bola olympiáda zameraná na poznávanie 50 druhov rastlín predpísaného zoznamu zo spoločenstva polí, lúk a pastvín. Čítať viac

Povesťové talenty

Dňa 16. 4. 2021 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v recitácii povestí „Šaliansky Maťko“ v kategórii 2. a 3. ročník. Úroveň umeleckého prednesu hodnotila porota v zložení Mgr. Vancáková,  PaedDr. Radová a Mgr. Demčáková. Porota konštatovala, že tohtoročného kola ŠM sa zúčastnili Čítať viac

Blahoželáme k striebru!

Čakali sme príliš dlho na to, aby sme mohli našej žiačky zablahoželať ku skvelému úspechu v olympiáde… Asi sme sa spoliehali na to, že sa čoskoro vrátime naspäť do lavíc. Teraz túto chybu naprávame… Skvelý úspech dosiahla deviatačka Daniela Dančová (IX. Čítať viac

Skvelé tretie miesto!

Aj v dobe dištančného vzdelávania žnú naši žiaci úspechy. Deviatačka Lenka Hardoňová (IX.C) získala ocenenie svojej práce v súťaži Hodžov novinový článok, keď ju porota zaradila do bronzového pásma (spolu s niektorými ďalšími súťažiacimi). Je to dôkaz nielen kvality písomného Čítať viac

VIVAT, UČITELIA!

Je nás stále menej. Sme (dnes viac ako kedykoľvek predtým) v hľadáčiku kritickej pozornosti, každodenne na muške všetkých zbraní nespokojnosti. Potrebujú nás? Nebuďme skeptickí. Museli sme prežiť éru totalitnej podriadenosti, roky hľadania novej tváre školy a vyučovania, museli sme stíhať v deravých topánkach Čítať viac