Deň dobrosrdečnosti

Deň dobrosrdečnosti si pripomenuli niektoré triedy prvého stupňa. Cieľom tohto dňa bolo pripomenúť si dobro okolo nás a inšpirovať sa k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti.

Južania opäť úspešní!!!

Na jubilejnom 10. ročníku súťaže Komiksiáda, ktorý sa konal 22. novembra v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, naši talentovaní žiaci opäť vynikajúco reprezentovali našu školu. Odborný komiksový seminár viedol doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý zároveň zhodnotil súťažné práce, Čítať viac

Víťazi olympiády z anglického jazyka

Pre najšikovnejších angličtinárov sa 10. 11. uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v troch kategóriách – 1A (6. a 7. ročník), 1B (8. a 9. ročník). V kategórii 1C si zmerali sily dvaja žiaci, ktorí strávili súvisle viac ako 2 mesiace v zahraničí. Čítať viac

iBobor

Minulý týždeň bol na našej škole venovaný vedomostnej súťaži iBobor. Spolu 240 žiakov od 2. do 9. ročníka v jednotlivé dni namáhalo svoje hlávky, aby deti v stanovenom čase správne vyriešili úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť a logické myslenie. Naši úspešní riešitelia sú: Čítať viac

Svetový deň džuda

Dátum 28. 10. Pre niektorých obyčajný dátum, obyčajný deň. Pre priaznivcov džuda však tento dátum obyčajným nie je. Prečo? Nuž preto, lebo v tento deň „judo family“ oslavuje Svetový deň džuda pri príležitosti narodenia jeho zakladateľa Jigora Kana. K oslave tohto dňa sa Čítať viac

Skvelá strieborná olympijská!

Máme striebro! Druhé miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka vybojovala Nina Mulíková z IX. A, za čo jej patrí vďaka, poklona a samozrejme poďakovanie za reprezentáciu školy. O to viac, že po dvoch kovidových rokoch (olympiáda sa v tom čase obmedzila len Čítať viac

Abeceda zdravej výživy

V spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým osvetovým strediskom a pod vedením lektorky p. Melkovičovej sa na našej škole Juh uskutočnila beseda pod názvom ,, Abeceda zdravej výživy“. Určite bola pre žiakov veľkým prínosom a snáď v nich vzbudila záujem o to, Čítať viac

Vo svete nevídaných možností

V takom svete sa v piatok 4. novembra t. r. ocitli žiaci informatickej triedy V. B a vybraní žiaci z iných tried II. stupňa našej školy, ktorí aktívne rozvíjajú svoje digitálne zručnosti. Ponúkla im ho IT show v košickej Optime, kde videli novinky z oblasti informaticko-komunikačných Čítať viac

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc je každoročná celosvetová udalosť, ktorá sa koná každý štvrtý októbrový pondelok a zameriava sa na rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných a sociálnych zručností žiakov. 24. októbra 2022 si tento deň pripomenuli šiestaci ZŠ Juh rôznymi aktivitami. Vyučujúce Čítať viac

Starí rodičia v škole

„Každý malý chlapec, bude raz aj dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá, stará babka. Pre nás je od babky pusa, ako cukor sladká …“ Aj takéto slová odzneli z úst našich žiakov, Čítať viac