Olympiáda zo SJL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry TENTO ROK NAJLEPŠÍ DZURJANIN Aj tento rok školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry otestovalo pravopisné, štylistické a rétorické schopnosti a zručnosti žiakov deviateho a ôsmeho ročníka s cieľom vybrať najlepšieho reprezentanta do súboja v okresnom meradle. Najvyšší súčet bodov Čítať viac

Plavecký výcvik III.A

V týždni od 4. do 8. 11. 2019 sa 18 žiakov III. A triedy (s inštruktormi Mgr. Milanom Fuňákom a Janou Bednárovou) zúčastnili plaveckého kurzu s nasledovnými výsledkami: – všetci účastníci kurzu zvládli základné plavecké zručnosti – v záverečných plaveckých Čítať viac

IT Show

V piatok 8. 11. 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili IT Show v Košiciach. Títo nadšenci informatiky a IT technológií, ktorí buď aktívne pracujú na krúžkoch Mladý programátor, IT programátor a Som ONLINE, alebo venovali svoj čas a energiu Čítať viac

Testovanie 5

Dňa 20. 11. 2019 sa uskutoční testovanie žiakov piateho ročníka. Prvý stupeň 1 – 4 sa vyučuje podľa rozvrhu a druhý stupeň 6 – 9 má riaditeľské voľno.

Otvorené hodiny IT Akadémie

V pondelok a utorok pred jesennými prázdninami sme sa na našej škole venovali informatike, biológii, chémii a fyzike. Žiaci prvého až piateho ročníka sa stali bádateľmi a pod vedením starších spolužiakov objavovali a spoznávali pomôcky, ktoré sme získali z projektu Čítať viac

Exkurzia ARCHEOPARK 2019

V piatok 25. 10. 2019 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie do hanušovského archeoparku. Na tento deň bolo oficiálne oznámené „zatváranie brány archeoparku“ (t. j. ukončenie sezóny 2019), a preto Múzeum v Hanušovciach pripravilo okrem zvyčajnej prehliadky priestorov a Čítať viac

Šach

Majstrovstvá žiakov a žiačok okresu Vranov n. T. v zrýchlenom šachu 2019 – 2020 Dňa 22. 10. 2019  sa naši žiaci Juraj Pastirčák, Stanislav Košalko, Maxim Manduľák a Olívia Kovaľová  zúčastnili Školských  majstrovstviev okresu v rapid šachu. Pri svojej prvej účasti Čítať viac

Hokej

V utorok 22. 10.  sa žiaci šiesteho, siedmeho  a ôsmeho ročníka  Základnej školy Juh  zúčastnili hokejového zápasu HC Košice – HC Nové Zámky. Zápas videla nadpriemerná návšteva, keďže košický klub umožnil bezplatný vstup viacerým základným a stredným školám. V drese domácich Čítať viac

Imatrikulácia

Tohtoročná imatrikulácia sa niesla v duchu rozprávky Arabela, kde hlavná hrdinka navštívila naše deti zo školského klubu. Veľká kamarátka Nelka zaspievala pre našich nových “klubárov” krásnu pieseň, čím deti veľmi zaujala a potešila. Naša Arabela nečakane obdarovala prstienkami aj pani Čítať viac