Aktuálna informácia

Na základe rozhodnutia Eduarda Hegera, dočasne povereného vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:4-A1810 zo dňa 30.03.2021 riaditeľka školy rozhodla, že:

Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania od 07. 04. 2021 do 09. 04. 2021. 

Odôvodnenie rozhodnutia:  Rozhodnutie je vydané na základe týchto faktov:

  • zlá epidemiologická situácia v meste a okrese Vranov nad Topľou
  • pozastavenie premávky školských autobusov v dňoch 7. 4. – 9. 4. 2021
  • obdobie piatich dní dištančného vyučovania nám môže zabezpečiť ukľudnenie zlej epidemiologickej situácie a môžeme predísť zvýšenému šíreniu ochorenia po sviatkoch.

O ďalšom postupe školy Vás budeme informovať. 

Zápis žiakov do 1. ročníka a 5. ročníka bude prebiehať v nezmenej forme a rovnakom čase.