Aktuálne informácie

Vážení rodičia, na základe uznesenia Vlády SR č. 123 z 28. 2. 2021 vstupuje do platnosti nové opatrenie, ktoré sa týka prezenčnej výučby žiakov na základných školách a materských školách.Od 8. 3. 2021 pri nástupe žiaka do školy, sa musia Čítať viac

Upozornenie

Vážení rodičia, pri nástupe do školy dňa 15.2.2021 : Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa 15. 2. 2021 do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy. (V prípade potreby bude tlačivo Čítať viac

Aktuálne o situácii

Vážení rodičia, Dnes sme po dlhšej pauze nastúpili na prezenčnú výučbu žiakov 1. stupňa ZŠ. Vo veľkom počte sa žiaci vrátili do školských lavíc a ich nezmazateľný úsmev na tvári nám napovedá, že sa deti do školy tešili. Myslím, že aj Čítať viac

Aktuálna informácia

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ  prezenčná výučba žiakov 1. stupňa je od 8. 2. 2021  zrušená. Žiaci sa budú učiť dištančne do doby rozhodnutia RÚVZ o prezenčnom vzdelávaní. O termíne nástupu žiakov na prezenčnú formu výučby Vás Čítať viac

Testovanie Covid-19 06.02.2021

Vážení rodičia, na základe Usmernenia Ministerstva školstva ,, Návrat detí do škôl” je možné zahájiť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa len na základe pretestovanie minimálne jedného zákonného zástupcu žiaka. Škola otvára mobilné miesto v priestoroch školy v čase od 9,00-13,00 Čítať viac

Oznam

Vážení rodičia a žiaci, oznamujeme Vám, že testovanie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa  plánované na 15.1.2021 sa neuskutoční. Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme výučby do 22.1.2021. Následne bude ďalší postup oznámený cez Edupage a na stránke školy. Oznamujeme, že Čítať viac

Projekty

  Projekt Enter V oblasti informačných technológií je naša škola už nejaký čas šťukou v rybníku. Dravosť, inovatívnosť a pracovitosť učiteľov prináša svoje zaslúžené výsledky.  Máme veľkú radosť, že sme boli zasa raz úspešní a získali projekt Telekomu Enter. Vďaka tomu sa podarilo dokúpiť Čítať viac

Oznam

Na základe rozhodnutia ÚVZ SR a MŠ SR od 11.1.2021 aj žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Po následnom testovaní rodičov žiakov 1. stupňa budú môcť žiaci nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania od 18.1.2021. Žiaci druhého stupňa Čítať viac

Vianočný darček našej školy

Vianočný darček našej školy Počujete? Čo to zvoní, čo to cinkáááááá. AAAAch, vianočný čas je  tu. Tešíme sa na krásne chvíle s rodinou, na darčeky a cítime , že sa nad nami vznáša duch Vianoc. Pretože sme Vám nemohli spríjemniť Čítať viac

Oznam

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RUVZ vo Vranove nad Topľou, škola prechádza na dištančné vzdelávanie od pondelka 23. 11. do 27. 11. 2020 z dôvodu výskytu pozitívneho zamestanca školy a školskej jedálne. Ak sa nič nezmení, žiaci prvého stupňa sa Čítať viac