Skrátené vyučovanie

Z dôvodu vysokých teplôt a pre zachovanie dobrého duševného a fyzického zdravia žiakov školy je skrátené vyučovanie na 35 minútové vyučovacie hodiny. Skrátené vyučovanie bude až do odvolania.

So športom to myslíme vážne

Základná škola, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou je už dlhodobo známa svojím zameraním na šport a všestranný pohybový rozvoj detí. Predurčujú ju k tomu aj materiálno – technické podmienky školy a to dve zrekonštruované telocvične, vnútorná aj vonkajšia posilňovňa, nová atletická dráha, Čítať viac

Testovanie 9

Dňa 9. 6. 2021 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9/2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Viac informácií môžu rodičia získať na stránke: www.nucem.sk/sk/merania

Aktuálna informácia

Na základe rozhodnutia Eduarda Hegera, dočasne povereného vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:4-A1810 zo dňa 30.03.2021 riaditeľka školy rozhodla, že: Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania od 07. 04. 2021 do 09. 04. 2021.  Odôvodnenie Čítať viac

Dištančná forma výučby

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RUVZ od zajtra 24. 3. 2021 sa ruší prezenčná výučba žiakov 1. stupňa z dôvodu výskytu Covid pozitívnych zamestnancov v ŠJ. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. Nástup žiakov do školy bude dňa 7. 4. 2021. Čítať viac

Aktuálne informácie

Vážení rodičia, na základe uznesenia Vlády SR č. 123 z 28. 2. 2021 vstupuje do platnosti nové opatrenie, ktoré sa týka prezenčnej výučby žiakov na základných školách a materských školách.Od 8. 3. 2021 pri nástupe žiaka do školy, sa musia Čítať viac

Upozornenie

Vážení rodičia, pri nástupe do školy dňa 15.2.2021 : Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa 15. 2. 2021 do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy. (V prípade potreby bude tlačivo Čítať viac

Aktuálne o situácii

Vážení rodičia, Dnes sme po dlhšej pauze nastúpili na prezenčnú výučbu žiakov 1. stupňa ZŠ. Vo veľkom počte sa žiaci vrátili do školských lavíc a ich nezmazateľný úsmev na tvári nám napovedá, že sa deti do školy tešili. Myslím, že aj Čítať viac