Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci. Od 1.6.2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov , tak aby bolo zabezpečené antivírusové prostredie. Organozácia Čítať viac

Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:   Vchod č.1 – HLAVNÝ VCHOD Ročníky: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 3.A Dozor pred školou: Sabol Meranie teploty: Radová, Kitková Dozor skrinky: Kocáková, Balogová Dozor chodby: Drábiková   Vchod č.2: – DRUHÝ Čítať viac

Nástup do školy

Vážení rodičia, na základe uznesenia vlády SR je možné spustiť prevádzku škôl v rozmedzí 1. – 5. ročník. ZŠ Juh otvorí prevádzku za nasledovných podmienok: 1. Škola prešla dezinfekciou ionizačným procesom. 2. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na Čítať viac

Zápis do 1. ročníka pokračuje

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka bude prebiehať  naďalej elektronicky od 20. 4. do 30. 4. 2020. Elektronická prihláška je považovaná za záväznú prihlášku pre zápis do 1. ročníka a zákonný zástupca nemusí prísť osobne do školy s prihláškou, kým nebude k Čítať viac

Oznam

Na základe pokynov MŠ SR ohľadom ochorenia COVID-9 škola realizovala nasledovné opatrenia: – všetci pedagógovia, ktorí boli v zahraničí konzultovali svoj pobyt s RÚVZ, všetkým umožnili vrátiť sa do práce až na jeden prípad, kde je pani učiteľka v karanténe Čítať viac

Zápis do 1. ročníka

Slávnostný zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 5. 4. 2020 (nedeľa) o 14.00 hod. v priestoroch základnej školy. TEŠÍME SA NA VÁS.

Preventívne opatrenie

Žiadame rodičov našich žiakov, aby cez triednych učiteľov oznámili vycestovanie mimo SR od 28. 2. 2020 Riaditeľka školy: Mgr. Zlatica Halajová   Od piatka platia pre školy nariadenia v súvislosti s koronavírusom

Testovanie 9

Dňa 1. 4. 2020 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy T9.