Bez obáv na nete

Pri príležitosti dnešného svetového dňa boja proti kyberšikane naša škola organizuje týždennú tour. Žiaci druhého stupňa absolvujú tematicky orientovanú hodinu venovanú kyberšikane. Avšak mysleli sme aj na rodičov našich žiakov! Vieme, že je náročné popri všetkých povinnostiach myslieť ešte aj Čítať viac

Druhý stupeň naďalej doma!

Vážení rodičia, na základe výsledkov analýzy výskytu ochorení horných dýchacích ciest (vrátane ochorenia na Covid-19) a zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou budú od pondelka 29.11.2021 verejnou vyhláškou zatvorené: II. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy. I. Čítať viac

Nosenie rúšok v škole od 4. 10. 2021

Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, teda rúško žiak nemusí nosiť v kolektíve svojej triedy počas vyučovania. Napriek uvedenému škola nosenie rúšok odporúča aj v rámci kolektívu svojej triedy. Nosenie rúšok bude aj naďalej Čítať viac

Vstup do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, Čítať viac

Testovanie detí dňa 2. 9. 2021

Vážení rodičia, Prejavili ste záujem o kloktací test Vášho dieťaťa, ktorý sa bude realizovať v škole. Žiak musí priniesť tlačivo ,, Formulár k vyšetreniu odberu a kloktací PCR test“podpísané zákonným zástupcom. Kloktanie prebehne dňa 2. 9. 2021 v priestoroch školy. Žiak nesmie pred Čítať viac

Pokyny k nástupu do školy od 2. 9. 2021

Vážení rodičia, po dvoch mesiacov letných prázdnin sa opäť otvárajú brány škôl. Vzhľadom k tomu, že situácia ohľadom pandémie Covid 19 je stále aktuálna, na základe usmernení MŠ SR a ÚVZ SR, je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny: vstup do školy Čítať viac

Zoznam pomôcok pre jednotlivé ročníky

Zoznam pomôcok pre 1. ročník Peračník – 2 ceruzky č.2,  atramentové pero 2 ks,  strúhadlo,  guma,  farbičky Dosky na zošity – podpísané a obalené zošity : č. 511 – 5 ks (môže byť s pomocnými linajkami) č. 513 –3 ks č. 510 – Čítať viac

Pokyny na letnú školu 2021

Letná škola na ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou sa bude organizovať od 16.8. do 20.8.2021. Priamy vyučovací proces bude prebiehať od 8,00 do 13,00 hod. Vstup do školy: Žiaci vstupujú hlavným vchodom Pri vchode – dezinfekcia rúk Žiak vstupuje Čítať viac

Skrátené vyučovanie

Z dôvodu vysokých teplôt a pre zachovanie dobrého duševného a fyzického zdravia žiakov školy je skrátené vyučovanie na 35 minútové vyučovacie hodiny. Skrátené vyučovanie bude až do odvolania.

So športom to myslíme vážne

Základná škola, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou je už dlhodobo známa svojím zameraním na šport a všestranný pohybový rozvoj detí. Predurčujú ju k tomu aj materiálno – technické podmienky školy a to dve zrekonštruované telocvične, vnútorná aj vonkajšia posilňovňa, nová atletická dráha, Čítať viac