Vážení rodičia,

dovoľte mi ospravedlniť sa Vám i deťom. Neviem presne za koho, ale určite za niekoho, v kom je veľa zloby. Nahlásením bombového útoku na školu, na zraniteľné deti, ukázal prázdnotu ducha i absenciu svojho svedomia. Vo chvíli, keď sme otvorili mail, že Čítať viac

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že vedenie školy udeľuje na deň 3. 4. 2024 riaditeľské voľno a to z dôvodu celoplošných osláv Dňa učiteľov v našom meste. Znamená to, že žiaci po Veľkej noci nastúpia do školy až 4.4.2024 (štvrtok).

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ Juh 1054 vo Vranove nad Topľou udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 20. 3. 2024, v zmysle § 150, ods.5, zákona č.245/2008 Z.z. riaditeľské voľno z dôvodu realizácie celoslovenského testovania deviatakov Testovanie 9 2024.

Úvodný ročník

Úvodný ročník je vhodný pre žiakov, ktorí k 1. septembru 2024 dosiahli vek 6 rokov, ale majú narušenú komunikačnú schopnosť ľahšieho stupňa (rečové a logopedické problémy) a predpokladá sa u nich problém pri zvládaní prvého ročníka základnej školy. Do úvodného ročníka je možné prihlásiť Čítať viac

Testovanie 9

Dňa 20. marca 2024 (streda) sa z  z predmetov matematika (MAT) a  slovenský jazyk a literatúra (SJL) uskutoční celoslovenské testovanie T 9/2024 určené žiakom 9. ročníka. Podrobnejšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Chrípkové prázdniny

V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou riaditeľka základnej školy, JUH 1054, Vranov nad Topľou prerušuje výchovno-vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne od 25. 1. 2024 Čítať viac

Fotovoltaika

Ku koncu kalendárneho roka 2023 dostala Základná škola Juh 1054 darček v podobe 89 fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie o výkone 36 kWp. Stalo sa tak vďaka úspešnému projektu zameranému na využitie slnečnej energie v programe ,, Kvalita životného prostredia“, Čítať viac

Ponuka práce

Vedenie Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou vyhlasuje konkurz na učiteľa-učiteľku predmetov hudobná výchova-anglický jazyk resp. informatika. Nástup dňa 24. 8. 2023.