Nástup do školy

Na základe rozhodnutia RUVZ sa karanténa žiakov a zamestnancov školy predlžuje do 30.11. Nástup žiakov prvého stupňa bude 1.12.2020. Žiak pri vstupe do školy 1. 12. 2020 musú priniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti (tlačená forma/online EduPage) od zákonného zástupcu, ktoré Čítať viac

Oznam

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RUVZ vo Vranove nad Topľou, škola prechádza na dištančné vzdelávanie od pondelka 23. 11. do 27. 11. 2020 z dôvodu výskytu pozitívneho zamestanca školy a školskej jedálne. Ak sa nič nezmení, žiaci prvého stupňa sa Čítať viac

Podpora zo strany rodičov a známych

Milí rodičia, prosíme vás o podporu projektu našej školy formou hlasovania prostredníctvom webovej stránky. Spoločnými silami pomôžeme našim deťom! https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/vranov-nad-toplou Vzhľadom na skutočnosť, že naša základná škola je najstaršia škola v meste s vysokou kvalitou vzdelávania v estetickom a funkčnom prostredí, Čítať viac

Podmienky vstupu do školy po celoplošnom testovaní

Minister školstva SR zhrnul nasledujúce opatrenia po celoplošnom testovaní nasledovne: ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov. Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje Čítať viac

Dištančné štúdium pre druhý stupeň

Vážení rodičia, Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 22.10. 2020 druhý stupeň základných škôl prechádza na dištančnú formu výučby. Výučba bude prebiehať cez TEAMS 365 a EDUPAGE podľa dohody s vyučujúcim. Žiaci budú dodržiavať časový aj obsahový rozvrh hodín tak, ako Čítať viac

Oznam

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR pokynov MŠVVaŠ SR škola vydáva organizačné pokyny na nástup a organizáciu školského roka 2020/2021 platných po dobu 2 týždňov. Následne sa pokyny budú upravovať podľa rozhodnutia Hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. Pokyny na organizáciu Čítať viac

Vyhodnotenia

Vyhodnotenie zberu papiera Každý rok organizujeme v škole v rámci environmentálnej výchovy zber papiera. Tento rok sme vyzbierali celkovo takmer 14 tisíc kilogramov použitého papiera. Najviac papiera vyzbierala na I. stupni trieda 2. C, na II. stupni trieda 8. C. Čítať viac

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Čítať viac

Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci! Od 1. 6. 2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov tak, aby bolo zabezpečené Čítať viac