Aktuálne informácie: Postupné otváranie druhého stupňa

Obnovenie školskej dochádzky pre žiakov 2. stupňa školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 4. 2021 nastupujú žiaci 8. – 9. ročníka na prezenčnú formu vyučovania. Aby sa žiak mohol zúčastniť prezenčnej formy výučby musí spĺňať nasledovné:
  • žiak musí byť otestovaný – kloktacími testami (zabezpečuje škola), PCR testom alebo antigénovým testom – možnosť výberu
  • minimálne jeden zákonný zástupca dieťaťa musí byť otestovaný (test k nahliadnutiu škole)
  • pred nástupom do školy musí odovzdať tlačivo o bezinfekčnosti podpísaný zákonným zástupcom link
Výučba bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu s dodržaním všetkých odporúčaní ŠPÚ a MŠ SR. Ak sa rodič rozhodne, že dieťa nenastúpi na prezenčnú formu vzdelávania, naďalej sa vzdeláva dištančne  zasielaním úloh. Rodič môže ospravedlniť žiaka prvých 5 dní, následne musí žiak nastúpiť na prezenčnú formu. 
Všetci sa tešíme na návrat žiakov do škôl a je aj v našom záujme a záujme našich detí, aby nástup bol plynulý a trvalý. Preto prosím všetkých rodičov o dodržanie bezpečnostných opatrení a pokynov. 
Následne, od 26. 4. sa plánuje nástup žiakov 5. – 7. ročníka za rovnakých podmienok. Nástup žiakov týchto ročníkov bude závisieť od farby okresu podľa covid automatu.