Systému duálneho vzdelávania

V dňoch 24. – 31. 05. 2021 boli v rámci výchovného poradenstva pre žiakov
8. ročníka zrealizované online prezentácie systému duálneho vzdelávania,
ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného
projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného
vzdelávania a prípravy. Národný projekt, do ktorého bola zapojená aj naša
škola, prináša spektrum zaujímavých aktivít pre základné
školy. Prezentácie systému duálneho vzdelávania boli realizované online
formou v čase jednej vyučovacej hodiny a reflektovali na aktuálnu
situáciu. Žiaci sa počas prezentácií dozvedeli, ako funguje duálne
vzdelávanie, aké sú jeho výhody, ktoré stredné školy a zamestnávatelia
v regióne sú zapojení do systému duálneho  vzdelávania a kde je možné
nájsť ďalšie informácie.