Svätojánska noc má vždy svoju moc

A svoju moc majú aj tradície našich predkov. Mnohé z nich spadajú ešte do obdobia starých Slovanov. Neskôr sa spojili s kresťanskou kultúrou a spolu vytvorili nádhernú mozaiku ľudských citov. Tak je to aj v prípade zvykov na svätého Jána. Aké zvyky to boli a čo prinášali do života bežného človeka? Pozrite sa spolu s nami.