Workshop BBC Micro:Bit – PROJEKT ENTER

Opäť o krok bližšie k ideálnej digitálnej gramotnosti. Tak sa dajú zhodnotiť výsledky práce žiakov v rámci projektu Enter, ktorý sa začal už počas letnej školy. Deti pracovali s BBC Micro:bit, Kitronikom, RingBitCarom a rozširujúcimi sadami, čo preložené do „ľudskej“ reči znamená, že sa naučili programovať v týchto prostrediach a používať daný hardvér. Svoje zručnosti potom uplatnili a prezentovali v podobe školského workshopu pre ostatných spolužiakov v jednotlivých triedach a pozrieť sa mohli aj rodičia – počas ranného schádzania alebo popri preberaní testovacích sád pre svoje deti. Výučba informatiky, ale aj iných predmetov (napr. biológie, chémie či geografie) bude v tomto školskom roku vďaka projektu Enter a práce na ňom znovu zaujímavejšia a variabilnejšia. Programovanie prostredníctvom micro:bitov prináša hravou interaktívnou formou hlbší prienik do sveta digitálnych technológií a zlepšuje kreatívne myslenie detí. V súčasnosti, keď mnohé profesie vyžadujú ovládanie informatických zručností na pomerne vysokej úrovni, sú aj takéto formy vzdelávania žiakov ZŠ Juh v oblasti informatiky veľmi efektívnym nástrojom prehlbovania vedomostí a praktickej šikovnosti.