Komiksiáda – prvá, druhá, tretí!

Skvelá správa prišla z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove a najmä od posudzovateľa žiackych prác
doc. PhDr. Petra Karpinského, PhD., spisovateľa a odborníka na tvorbu komiksov, ktorá pozývala
troch našich žiakov na oceňovanie v rámci každoročnej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu.
V piatok 19. novembra sa tak stala víťazkou II. kategórie Vanesa DANKOVÁ zo VII. C, na druhom
mieste v I. kategórii skončila komiksová práca Tamary DOĽACKEJ zo VII. B a v II. kategórii získal tretie
miesto Šimon DOBOŠ z IX. C. Všetkým úspešným výtvarníkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa
tvorivých síl a nápadov v ďalších ročníkoch, ale aj na iných súťažiach, kde budú určite opäť vynikajúco
prezentovať svoj talent i našu školu.