VOJNA! STRACH – BEZMOCNOSŤ – HLAD – SMRŤ!

Je rok 1945. Všade naokolo zúri vojna. Front dorazil aj k nášmu mestu. Občania prežívali strašný nepokoj a strach o svoj život. S blížiacim sa frontom a plánom bojov v tesnej blízkosti mesta bola vyhlásená evakuácia obyvateľstva. Mnohí nemali kam ísť. Útočiskom sa im stali jaskyne, lesy, banské štôlne. Dokedy? Nikto nevedel odpovedať na túto otázku. Ľudia počuli hrôzostrašné dunenie po dopadnutých bombách, celé mesto a okolie sa triaslo aj od leteckého bombardovania vo dne aj v noci. ALE! Bola tu nádej! Blížili sa osloboditelia, na ktorých čakali veľmi dlhých, neistých 5 rokov.
Mesto oslobodili vojaci Červenej armády 18. januára 1945. Je to významný dátum v histórii mesta, ktorý je označovaný ako pamätný Deň oslobodenia mesta spod fašistickej nadvlády. „Večná sláva bojovníkom proti fašizmu a za slobodu našich národov!“ Zachovajme spomienky na obdobie, kedy a odkiaľ k nám prišla sloboda a uchovávajme históriu najmä pre budúce generácie.
Udalosti okolo roku 1945 nám do školy prišiel podrobnejšie priblížiť p. Ondej Glod z vlastivedného múzea v Hanušovciach.
Na tieto obete druhej svetovej vojny, ktorá sa radila k najkrvavejším a najbrutálnejším v ľudských dejinách, nesmieme zabúdať.
A MY NEZABÚDAME!
PL