„Dom vytvoríš rukami, domov jedine srdcom.“ 👨‍👩‍👧❤️

Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabším. Svetový deň rodiny oslavujeme, aby sme si uvedomili, že rodina je nenahraditeľná. A tak si tento deň pripomenuli žiaci 2 A.