OSLAVA DŇA DETÍ 👭

Sviatok všetkých detí sme v ZŠ Juh oslavovali rôznym spôsobom. Najdôležitejšie je však to, že to bol DEŇ plný zábavy, zážitkov, voľnosti a detského nefalšovaného úsmevu. Niektorí žiaci zažili deň medzi vojakmi, iní si spravili opekačku či pochutnali na zmrzlinke. Čítať viac

Naši odborníci 👩‍⚕️👨‍⚕️

Pre žiakov deviateho ročníka sa aj tento rok v piatok 24. 5. 2024 uskutočnila beseda s odbornými lekármi spojená s prezentáciou a obrázkovou prílohou. Gynekologička MUDr. Lenka Pšeničňaková s dievčatami rozprávala o význame gynekologickej preventívnej prehliadky, možných ženských ochoreniach, rizikách Čítať viac

Bolo nám cťou 🙂

Bolo nám cťou privítať na Základnej škole, Juh 1054, Vo Vranove n. T. vzácnych hostí. Do školy prišiel symbol mieru. Bežci Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run si našli 22. mája čas a zavítali medzi žiakov našej školy. Medzinárodná mierová štafeta Čítať viac

Trestná zodpovednosť 👮

Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili prednášky s prokurátorkou JUDr. Michaelou Tabakovou, kde sa dozvedeli bližšie informácie o trestnej zodpovednosti, trestných činoch, priestupkoch a tiež o súdnom procese. Pri záverečnej diskusii žiaci využili možnosť opýtať sa čokoľvek, čo ich zaujímalo. Na Čítať viac

Stretnutie s dávnou históriou 📖

Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pracovníci múzeí, ich návštevníci i priaznivci pripomínajú Medzinárodný deň múzeí – Internatioal Museum Day -sviatok všetkých múzejníkov. Múzeá ním pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva – Čítať viac